Leastex: Certifikáty

Kvalita především.

Certifikáty

Kvalita je u nás na prvním místě

Ve společnosti Leastex, a.s. máme za účelem zvyšování kvality poskytovaných služeb zaveden integrovaný systém řízení, splňujeme podmínky pro praní a odborné ošetření prádla ze zdravotnických zařízení, prádla z potravinářských provozů i hotelového prádla. Na veškeré tkaniny, které nabízíme v rámci komplexního systému, držíme certifikáty vydané Textilním zkušebním ústavem (TZÚ), jejichž vlastnosti jsou pravidelně testovány.

ISO 9001

Certifikát, potvrzující, že naše společnost zavedla a používá systém managementu kvality v oboru poskytování komplexního servisu prádla včetně služby chemického čistění a průmyslového praní pro zdravotnická zařízení, potravinářské provozy, lázně, hotely, restaurace a průmysl.

ISO 9001 (EN)

Anglická verze certifikátu ISO 9001.

ISO 14001

Certifikát, potvrzující, že naše společnost zavedla a používá systém enviromentálního managementu v oboru poskytování komplexního servisu prádla včetně služby chemického čištění a průmyslového praní pro zdravotnická zařízení, potravinářské provozy, lázně, hotely, restaurace a průmysl.

ISO 14001 (EN)

Anglická verze certifikátu ISO 14001.

EN 14065

Certifikát, potvrzující, že naše společnost zavedla a používá systém managementu pro zabezpečení mikrobiologické kvality textilií zpracovaných praním, používaných pro oblasti komplexní servis prádla, včetně služby chemického čištění a průmyslového praní pro zdravotnická zařízení, potravinářské provozy, lázně, hotely, restaurace a průmysl.

EN 14065 (EN)

Anglická verze certifikátu EN 14065.

OS 80-01 (ČT)

Certifikát, potvrzující, že že naše společnost splňuje podmínky pro praní - odborné ošetření prádla ze zdravotnických zařízení.

OS 80-02 (ČT)

Certifikát, potvrzující, že že naše společnost splňuje podmínky pro praní - odborné ošetření prádla z potravinářských provozů.

OS 80-03 (ČT)

Certifikát, potvrzující, že že naše společnost splňuje podmínky pro praní - odborné ošetření hotelového prádla.

OS 80-01

Certifikát, potvrzující, že že naše společnost splňuje podmínky pro praní - odborné ošetření prádla ze zdravotnických zařízení.

OS 80-02

Certifikát, potvrzující, že že naše společnost splňuje podmínky pro praní - odborné ošetření prádla z potravinářských provozů.

OS 80-03

Certifikát, potvrzující, že že naše společnost splňuje podmínky pro praní - odborné ošetření hotelového prádla.

Politika integrovaného systému řízení

Kontakt

Sídlo

Leastex, a.s.

K Myslivně 2140/61
708 00 Ostrava – Poruba

IČ: 451 92 731DIČ: CZ45192731

B 434 vedená u Krajského
soudu v Ostravě.

Provozovna Český Těšín

Leastex, a.s.

Na Lučinách 1476
737 01 Český Těšín

S čím Vám můžeme pomoci?